Duyuru 2019/66

2016

Ankara, 13.11.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/66

Konu: çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'nın Elektronik Haciz İşlemleri Konulu Yazısı Hakkında.

çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'nın 01.11.2019 tarih ve 4165443 sayılı ekli yazısında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan 06.07.2018 tarihli protokol ve 10.05.2019 tarihinde sonuçlandırılan çalışmalar neticesinde, haciz tesisi ve terkini işlemlerinin web-servisi aracılığıyla UYAP ve TAKBİS üzerinden güvenli elektronik ortamda icra müdürlüklerince yapılması uygulamasına geçildiği, güvenli elektronik ortamda yapılan işlemlerde fiziki belge üretilmediği ve posta yolu ile belge alışverişi yapılmadığı, haciz işlemlerinin icra müdürlükleri      E-Haciz uygulaması üzerinden tamamen elektronik ortamda gerçekleştirildiği bildirilmiştir. 

Gereğini bilgilerinize ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki

Eki: Yazı örneği