Duyuru 2019/68

1297

Ankara, 06.12.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/68

TÜRKİYE Barolar Birliği Eğitim Merkezi olarak; 18.07.2019 tarihinde barolarımıza gönderdiğimiz taslak program üzerinde Aralık ayı itibarı ile yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacı doğduğundan, yeni planlama yapılabilmesi için; meslek içi eğitim taleplerinizin 16 Aralık 2019 tarihine kadar ivedi olarak TÜRKİYE Barolar Birliği Eğitim Merkezi Başkanlığı'na bildirmenizi rica ederiz.

Saygılarımla.

 

Avukat ünsal TOKER
TÜRKİYE Barolar Birliği

Başkan Yardımcısı
TBB Eğitim Merkezi Başkanı