Duyuru 2019/68

1198

Ankara, 06.12.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/68

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi olarak; 18.07.2019 tarihinde barolarımıza gönderdiğimiz taslak program üzerinde Aralık ayı itibarı ile yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacı doğduğundan, yeni planlama yapılabilmesi için; meslek içi eğitim taleplerinizin 16 Aralık 2019 tarihine kadar ivedi olarak Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Başkanlığı'na bildirmenizi rica ederiz.

Saygılarımla.

 

Avukat ünsal TOKER
Türkiye Barolar Birliği

Başkan Yardımcısı
TBB Eğitim Merkezi Başkanı