Duyuru 2019/69

4626

Ankara, 06.12.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/69

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' (İHEM Projesi) kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Avrupa Konseyi'ne görevlendirmeler gerçekleştirilecektir. Bu görevlendirmelerin amacı baroların ve TBB'nin insan hakları alanında insan kaynakları kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve belirli insan hakları alanlarında esasa ilişkin bilgilerini artırarak diğer Avrupa Konseyi kuruluşlarından da faydalanmalarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda AİHM (Yazı İşleri Müdürlüğü'nde) iki kişinin, AİHM Kararların İcrası Departmanında iki kişinin görevlendirilmesi öngörülmektedir.

AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirilecek olan iki kişinin;

- İç hukukun belirli açılarına ilişkin araştırma yapması ve İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,
- AİHM içtihatlarına ilişkin belirli sorulara ilişkin araştırma yapması İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,
- Ziyaret eden heyetlere sunum hazırlaması,
- Başvuruların kabul edilebilirliği dâhil olmak üzere çeşitli sorular hakkında notları hazırlaması,
- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmesi,

Kararların İcrası Dairesi'nde görevlendirilecek olan iki kişinin;

- İç hukukun belirli açılarına ilişkin araştırma yapması ve İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,
- AİHM içtihatlarına ilişkin belirli sorulara ilişkin araştırma yapması İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,
- Kararların İcrası Dairesi'nin işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmesi, beklenmektedir.

Bahsi geçen bu görevlendirmelerin süresi en fazla iki aydır (Şubat-Mart). Görevlendirilecek olan katılımcılarımıza, görevlendirme süresince (iki ay) Proje kapsamında gidiş-dönüş bileti ve günlük harcırah olmak üzere finansal destek sağlanacaktır. 

Başvuru Kriterleri:
- İleri seviyede İngilizce veya Fransızca bilme,
- TÜRKİYE'deki insan hakları davalarına ve AİHM içtihatlarına hâkim olma,
- İkna edici motivasyonu olan (görevlendirmenin sonucunda görevli olduğu baronun insan hakları alanındaki çalışmalarına katkı sağlama)
- İnsan hakları alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapılmış olması tercih sebebidir,
- AİHM ve/veya AYM'ye başvuru deneyiminin olması tercih sebebidir,
- İnsan hakları alanında eğitici olunması tercih sebebidir.

Başvuru Koşulları:

- Tüm başvuruların en geç 7 Ocak 2020 Saat 18.00'a kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezine e-mail ortamında iletilmesi gereklidir. (deniz.dag@barobirlik.org.tr) Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınamayacaktır.
- Başvurucuların CV'lerini Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve/veya Fransızca olarak da sunmaları gereklidir.
- Başvurular ile birlikte en az 1.000 kelimeden oluşan bir niyet mektubunun gönderilmesi gereklidir. İlgili niyet mektubunun Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve/veya Fransızca olarak da sunulması gereklidir.
- Başvurulan pozisyonun Birliğimize gönderilecek e-postanın içeriğinde açıkça belirtilmesi gereklidir. Birden fazla pozisyon için başvuru gerçekleştirilebilir.
Diğer Şart ve Koşullar:
- Başvurular TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından başvurucuların Baroları ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi ile koordinasyon halinde değerlendirilerek kısa liste oluşturulacaktır.
- Kısa listeye giren adaylara Avrupa Konseyi'nin ilgili yerleştirmenin yapılacağı birimi tarafından Skype ve/veya telefon yolu ile mülakat gerçekleştirilmesi talep edilebilir. Son seçim doğrudan ilgili birim tarafından yapılacaktır.
- Yurt dışı görevlendirmeler proje süresince devam edecektir. Bir kez görevlendirilen kişinin devam eden süreçlerde yapacakları başvurular dikkate alınmayacaktır. 
- Görevlendirmeler tamamlandıktan sonra katılımcılar kurumlarının gelişimine katkı sağlanması amacıyla deneyimlerini özetleyen ve önerilerini içeren bir rapor sunmaları zorunludur.
İlgili görevlendirmelere katılmaya istekli meslektaşlarımızın konudan haberdar edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı