Duyuru 2019/70

2853

Ankara, 09.12.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/70

Konu: Danıştay 8. Dairesince Verilen Yürütmenin Durdurulması Kararı Gereği Avukatlık Asgari ücret Tarifesinde Yapılan Değişiklik Hakkında

02 Ocak 2019 tarih ve 230643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari ücret Tarifesinin "Genel Hükümler" bölümünde yer alan 12.maddesinin 1.fıkrası, 13.maddesi ve 22.maddesi Danıştay 8. Daire'nin 2019/145 Esas sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereği değiştirilmiş olup, hazırlanan Avukatlık Asgari ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 07 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

Danıştay 8. Daire'nin 2019/145 Esas Sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren AAüT'nde yapılan değişiklik metni