Duyuru 2019/71

2284

Ankara, 10.12.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/71

Konu: TBB Tahkim Merkezi Yönergesi'nin 10.Maddesi Uyarınca Hakem Adaylarının Bildirilmesi Hakkında.

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 12.07.2019 günlü 2019-875 sayılı toplantısında aldığı karar gereği;  TBB Tahkim Merkezi Yönergesi'nin 10. maddesi uyarınca, Barolara kayıtlı üyeler arasından, Yönerge'nin 15. maddesinde yer aldığı şekli ile en az on yıl fiilen serbest avukat olarak çalışmış ve halen Baroya kayıtlı kişilerden, son beş yıl içerisinde hakkında uyarma cezası hariç disiplin cezası verilmemiş olup ekte belirtilen Yönerge hükümlerine uygun özellikleri haiz olan avukatlar arasından seçilecek en fazla dört kişinin, hakem adayı olarak tespit edilerek on beş (15) gün içerisinde Birliğimize bildirilmesi,

Hakem adaylarının kimlik, iletişim bilgileri (cep telefonu ve mail adresleri dâhil) ile Yönerge şartlarını taşıdığını gösteren tüm bilgi ve belgelerinin bildirim ekinde gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

TBB Tahkim Merkezi Yönergesi'nin 10.Maddesi Metni