Duyuru 2019/74

1204

Ankara, 19.12.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2019/74

İlgi : 13.12.2019 günlü 2019/72 Sayılı Duyurumuz.

Konu: 11 Ocak 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Baro Başkanları Toplantısı Ek Gündemi Hakkında.

İlgi duyurumuzla 11 Ocak 2020 tarihinde yapılacağını bildirdiğimiz Baro Başkanları toplantısının Ek Gündemi ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

TOPLANTININ :
Gündemi :

1-) TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu'nun açış konuşması,
2-) Yargı Reformu Strateji Belgesinin birinci paketinin değerlendirilmesi, takip eden paketler için yapılacak çalışmalarla ilgili görüşme,
3-) Toplumsal Şiddetle Mücadele konusunda başlattığımız seferberlik kapsamında acil eylem planı ve izlenecek yol haritası hakkında öneri ve görüşme,
4-) Hasar Danışmanlık Şirketi adıyla ve avukatlığın münhasır alanına ilişkin faaliyet yürüten şirketlere karşı mücadele konusunda görüşme,
5-) Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Arabuluculuk Sınavı, Arabulucuların sicili ile özlük iş ve işlemlerinin TBB ve Barolar tarafından yürütülmesi konusunda değerlendirme,
6-)Karşı yan vekalet ücretinin yatırılması sırasında gelir tevkifatı yapılması konusunun görüşülmesi,
7-) ücretli Avukatların haklarının korunması bakımından Meslek Kurallarında değişiklik yapılması ve meslektaşlarımıza Ek Sosyal Güvenlik Hizmetleri sağlanması konusunda kaynak yaratılması hakkında görüşme,
8-)Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında Barolarımızın yapması gerekenler ile meslektaşlarımızın sorumlulukları hakkında görüşme,