Duyuru 2019/75

847

Ankara, 19.12.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2019/75

ülkemizde her gün ve çok sayıda yaşanan  toplumsal şiddet olaylarının önlenebilmesi amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 10 Ocak 2019 günlü kararıyla;  Birliğimizin öncülüğünde, tüm Barolarımızın katılımıyla ve sonuç alıcı duyarlılık oluşturmak hedefiyle  başlattığımız  "Şiddetsiz Toplum Kampanyası"  çalışmamızın,  o tarihten bu yana geçen süre içinde çok büyük sayılara ulaşan toplumsal şiddet olaylarındaki çoğalma eğilimi, toplumumuzun bu günü ve geleceği için büyük bir tehlike olduğundan "ŞİDDETLE MüCADELE İçİN TOPLUMSAL SEFERBERLİK" şeklinde sürmesi zorunlu olmuştur.

Bu nedenle, 16.09.2019 gün ve 2019/57 sayılı duyurumuzla,  Barolarımızda bu çalışmayı sürekli hale getirecek ve Birliğimizin bu konudaki çalışmalarına da katkı sağlayacak bir kurulun oluşturulmasının yararlı olacağı görüşümüz ile hayatın her alanında ve her varlığa karşı yöneltilen şiddetle mücadele için çalışacak üyelerinizin belirlenerek, isim ve iletişim bilgilerinin Birliğimize de bildirilmesi istenmişti.

Konuyla ilgili olarak, toplumsal şiddetle mücadele için yapacağımız çalışmaların yol haritasını çıkartmak  ve  acil eylem planı hazırlamak için 08.01.2020 tarihinde Birliğimizde düzenlenecek toplantıya Baronuzu temsilen katılacak 1 (bir) üyenizin isim ve iletişim bilgilerinin 31.12.2019 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Not :
Ulaşım ve konaklama masrafları Barolara ait olup, öğle yemeği TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından karşılanacaktır.

TBB İletişim Eda öZTüRK
Telefon : 292 59 00 / 99011 - 0537 912 25 72
E-mail : [email protected]