Duyuru 2019/77

1048

Ankara, 25.12.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2019/77


Konu: Soruşturma ve Disiplin İtiraz Dosyaları Taraflarının TC Kimlik Numaralarının Dosya İçerisine Eklenmesi Hakkında.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 142.maddesinin dördüncü fıkrası ve 157.maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Barolarımız tarafından Birliğimize gönderilen soruşturma ve disiplin itiraz  dosyaları ile ilgili olmak üzere;

Ad-Soyad benzerlikleri nedeniyle yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasına çözüm olması amacıyla; 02 Ocak 2020 tarihi itibariyle Birliğimize gönderilecek dosyaların içine  Şikayet Olunan Avukatın/Avukatların-Avukat Stajyerlerinin ve Şikayetçinin/Şikayetçilerin TC Kimlik Numaralarının eklenmesi konusunda gereğini önemle rica ederim.

Saygılarımla

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı