Duyuru 2019/78

4578

Ankara, 30.12.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2019/78

 

2020 yılında kullanılacak vekalet pullarının beher bedeli 12,30 TL olarak tespit edilmiş olup, basımına başlanmıştır.

1-) Yeni pullar basımın tamamlanmasını müteakiben T.Halk Bankası şubelerine gönderilecektir.

2-) Barolarımızın ellerinde kalan 2019 yılına ait vekalet pullarını 31.01.2020 tarihine kadar fiilen (Elden, Posta, Kargo vb.) Birliğimize teslim etmeleri halinde, teslim edilen pul bedelleri Barolarımız hesaplarına havale edilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı