Duyuru 2020/10

988

Ankara, 03.02.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/10


Konu: Yargıtay Büyük Genel Kurulunun İş Bölümü Hakkında.

28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 1 sayılı iş bölümü kararı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki:

İş Bölümü