Duyuru 2020/12

1501

Ankara, 03.02.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/11


İLGİ: Disiplin Para Cezalarının Güncelleştirilmesi Hakkında.


Avukatlık Kanunu'nun 135/3.maddesinde yer alan 'Disiplin Para Cezalarının' 2020 yılı yeniden değerleme oranı dikkate alınarak  hesaplanmış alt ve üst sınırlarını gösterir liste Yönetim Kurulumuzun 31 Ocak 2020 günlü toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki:

Liste