Duyuru 2020/15

1297

Ankara, 19.02.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/15


İlgi: Avukatlık Disiplin Hukuku Konusunda Mesleki-Bilimsel Toplantı Hakkında.


TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulumuzun; 29.11.2019 günlü toplantısında; “…Birliğimiz koordinasyonunda ilki Bursa’da gerçekleştirilen, Baro Disiplin Kurulları toplantısının ikincisinin Ankara'da organize edilmesine ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasına…” karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun yukarıda belirtilen kararı uyarınca gerekli çalışmaları başlatılan ve 03-04 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan Avukatlık Disiplin Hukuku konulu mesleki-bilimsel toplantının plan taslağı hazır olup program detayları kesinleşince Barolarımıza bildirilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı