Duyuru 2020/16

842

Ankara, 24.02.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/16


İLGİ: İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kararları Hakkında.


17/03/2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesi gereğince insan ticareti suçunu önleme ve bu suçla mücadeleye ilişkin politika ve stratejilerin oluşturulması konusunda çalışmalar yürütmek, eylem planı hazırlamak, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Birliğimizin de katkıda bulunduğu İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu oluşturulmuştur.

19.11.2019 tarihinde Komisyonun üçüncü toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Komisyonun 2019/1.3 sayılı kararı “Barolar içerisinde mağdurların davalarını takip edecek özel avukat gruplarının oluşturulması ( TÜRKİYE Barolar Birliği, İlgili Barolar)” şeklindedir.

İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonunun 2019/1.3 sayılı kararına ilişkin İnsan Ticareti Mağdurlarına adli yardım ve CMK uyarınca yapılacak görevlendirmelerde bu konuda eğitim almış özel avukat gruplarınca eğitim verilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir.

İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonunun kararları ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize  sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki:

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı’nın Yazısı ve Eki Kararlar