Duyuru 2020/18

1001

Ankara, 02.03.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/18


İLGİ: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle; TüBAKKOM ve TBB İnsan Hakları Merkezi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışma Grubu Tarafından Gerçekleştirilecek Toplantı Hakkında.


TÜRKİYE Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışma Grubu tarafından 28 Eylül 2019 tarihinde 51 barodan 118 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirilen Arama Konferansı’nda ülkemizde meydana gelen kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin ve cinsel yönelimden dolayı maruz kalınan ayrımcılığın altında yatan nedenlerin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin önlenmesine Dair Kanun, Birleşmiş Milletler Kadınlara karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme (CEDAW) ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin bilgi paylaşımının ve çözüm önerilerini tartışmak üzere bölgesel özellikler de dikkate alınarak 8 masa halinde grup çalışmaları yapılmış, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun’un uygulamasındaki sorunları gidermek, kadınların adalete erişiminin önündeki engellerinin kaldırılmasını sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi konularında ulusal mevzuatın yerelde uygulanmasında karşılaşılan zorlukları tespit ederek çözüm üretmek üzere toplamda 5 genel hedefe  hangi yöntemlerle, kimlerin sorumluluğunda, kimlerle işbirliği yapılarak  ne kadar sürede ulaşılabileceğine dair yürütülen tartışmalar sonucunda faaliyet raporu oluşturulmuştur.

TüBAKKOM ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışma Grubu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle 14 Mart 2020 tarihinde Arama Konferansı sonuç raporu değerlendirilerek “Kadınların Adalete Erişiminin önündeki Engellerinin Kaldırılmasını Sağlamak” genel hedefine ilişkin bilgilendirme, dava takibi, raporlama, veri hazırlama konularında bir çalıştay yapılması kararlaştırılmıştır. çalıştayda Arama Konferansı sonuç raporu da katılımcılarla paylaşılacaktır.

Konunun Baronuz mensubu ilgili meslektaşlara duyurulması devamlılığın sağlanabilmesi için öncelikle mümkünse 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen Arama Konferansı’na katılan 1 meslektaşımızın, aksi halde Baronuz tarafından görevlendirilecek konu ile ilgili 1 katılımcının isim ve iletişim bilgilerinin 09.03.2020 tarihine kadar nilay.atalay@barobirlik.org.tr adresine ya da posta veya faks yolu ile Birliğimize bildirilmesini, katılımcıların yol ve konaklama masraflarının baroları tarafından karşılanacağı hususunda bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat ünsal TOKER
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkan Yardımcısı