Duyuru 2020/22

11217

Ankara, 14.03.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/22


1-Malumunuz olduğu üzere Corona Virüs (Covit-19) dünya çapında bir salgın halini almıştır.

2-13/03/2020 tarihinde yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu duyurusunda da “Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan CORONAVİRüS Bilim Kurulunun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi” tüm hakim ve Cumhuriyet Savcılarına önerilmiştir. 

3-Dünya Sağlık örgütü tarafından küresel risk seviyesi “yüksek”ten “çok yüksek” seviyesine çıkarılmış olan virüsün kapalı mekanlarda çok hızlı yayılma potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir. Hal böyle olunca ceza ve tutukevlerinin virüsten korunması büyük önem arz etmektedir.

4-Kendisi hasta olmayıp virüsü taşıyan kişilerin hastalık belirtisi göstermedikleri için tespit edilmeleri zordur. Bu sebeple hem meslektaşlarımızın hem tutuklu ve hükümlülerin virüsten korunmalarını teminen, bir tedbir niteliğinde olmak üzere, zorunlu olmadıkça önümüzdeki üç hafta süreyle “avukat görüşleri”nin ertelenmesinde, takdir ilgili meslektaşımıza ait olmak üzere, fayda görülmektedir. Görüşme zorunluluğu bulunan hallerde ise meslektaşlarımız talep ederlerse cam arkasından telefonla görüşme imkânı kendilerine idarece sağlanacaktır.

İşbu duyurumuzun baronuza kayıtlı meslektaşlarınızın bilgi ve takdirlerine sunulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı