Duyuru 2020/25

1795

Ankara, 18.03.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/25

İlgi: Adli Yardım Hizmeti Sunmuş ve ücreti Almaya Hak Kazanmış Meslektaşlarımıza Dağıtılmak üzere Adli Yardım Dengeleme Fonundan ödenek Gönderildiği Hakkında


Corono Virüsü salgını nedeniyle Adli Yardım hizmeti sunmuş ve ücret amaya hak kazanmış olan meslektaşlarımıza ödenmek üzere;

Acil durumlar için mevzuat gereği ayırdığımız ihtiyat akçesi niteliğindeki Adli Yardım Dengeleme Fonundan tüm Barolarımıza ve yine Adli Yardım mevzuatımızda yer alan oranlara göre hazırlanmış olan ekli listedeki meblağlar tüm Barolarımızın hesaplarına 19.03.2020 tarihine kadar gönderilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki : Dağıtım Listesi