Duyuru 2020/26

21605

Ankara, 20.03.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/26

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınan 17.03.2020 günlü 86420598-283/2397 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle icra dairelerindeki fiziki işlem yoğunluğunun azaltılarak hizmet veren  personel ile hizmet alan kişiler arasında virüsün yayılmasının önlenmesinin amaçlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda;

Avukatların icra müdürlüklerindeki bazı istisnai işlemleri haricinde iki hafta süreyle icra müdürlüğü içerisine girerek hizmet almak yerine taleplerini UYAP Avukat Portal üzerinden göndermeleri, işlemlerin çoğunlukla UYAP ortamında yapılması, avukat katiplerinin müdürlük kapısında veya bankolardan bu işlemleri takip etmeleri,

Gecikmesinde sakınca bulunan çok ivedi haller haricinde haciz ve kıymet takdiri gibi insanlarla teması gerektiren işlemlerin iki hafta süreyle ertelenmesi, hususlarına hassasiyet göstermeleri  talep edilmektedir.

öte yandan Başkanlığımızca Adalet Bakanlığı’ndan yargılamalara ilişkin yasal sürelerin mücbir sebep dolayısıyla belli süreyle durdurulması yönünde bir kanuni düzenleme yapılması ve İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile durdurulması hususlarının değerlendirilmesi talep edilmiştir. Bu taleplerimiz Başkanlığımızca yetkili makamlar nezdinde yakından takip edilmektedir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki : Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı Yazısı