Duyuru 2020/27

6211

Ankara, 24.03.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/27

2020 yılına ait Adli Yardım ödeneği 111.569.147,38 TL olarak tespit edilmiş, Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yapılan paylaşım ile buna ait hesaplamalar ilişikte gönderilmiştir.(Ek:1)

2020 yılı adli yardım ödenekleri, 24 Mart 2020, 01 Temmuz 2020, 01 Ekim 2020, 28 Aralık 2020 tarihlerinde eşit taksitler halinde gönderilecektir. Taksitlendirme vade ve tutarları ekteki listede gösterilmiştir.(Ek:2)

Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi Adli Yardım Dönem Raporlarını ve Adli Yardım Yıl Sonu Raporunu göndermeyen Barolarımıza ödenek çıkarılmamasına amir olduğunu hatırlatır, ödeneklerin kullanımında yönetmelik ve genelge çerçevesinde hareket edilmesini, ödenek mutabakatlarının www.barobirlik.org.tr web sayfamızdan “barolar” “baro ödenekleri” “Adli Yardım ödenekleri” menüsünden yapılabileceğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

2020 Yılı Adli Yardım ödeneği

111.569.147,38 TL

Adli Yardım Dengeleme fonu % 10
(Yön. Md.10 gereği )

11.156.914,74 TL

Barolara Paylaştırılacak Tutar

100.412.232,64 TL

Puan toplamı

19.585,00 TL

1 puana düşen pay

5.127,00 TL

 

E k i    :