Duyuru 2020/30

1738

Ankara, 30.03.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/30

Konu: Komisyon Başkanlıkları Nezdinde Adliye Stajına Devam Eden Stajyer Avukatlar Hakkında

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; Komisyon Başkanlıkları nezdinde adliye stajlarına devam eden stajyer avukatların Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine, 30.04.2020 tarihine kadar izinli kabul edilmeleri ve bu sürenin staj süresinden sayılması konusunda komisyon başkanlıklarına yazı gönderildiği bildirilmektedir.

Durumu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :