Duyuru 2020/31

5430

Ankara, 30.03.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/31

Konu: UYAP üzerinden Cumhuriyet Başsavcılıklarına Evrak Gönderilmesi ve Dosya İncelenmesi Hakkında.

Meslektaşlarımızın soruşturma dosyalarına UYAP üzerinden erişimlerinin sağlanmasına yönelik Adalet Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlere  örneği ekli Adalet Bakanlığı tarafından verilen 10.03.2017 günlü 4167 cevapta bu yönde çalışmaya başlandığı ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :