Duyuru 2020/32

5415

Ankara, 30.03.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/32

Konu: Diploma İptali Hakkında.

çukurova üniversitesi Rektörlüğü öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınan “Diploma İptali” konulu yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; çukurova üniversitesi  Hukuk Fakültesi öğrencisi ... T.C. Kimlik numaralı Y.K.’ ün mezuniyet şartını sağlamadığı halde mezun edildiği anlaşıldığından;  çukurova üniversitesi  Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunun 03.02.2020 tarih ve 06-04 sayılı kararı ile adı geçenin mezuniyetinin ve 598/517 numaralı diplomasının iptal edilmesine karar verildiği bildirilmektedir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :