Duyuru 2020/33

2203

Ankara, 30.03.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/33

Konu: Dünyada ve ülkemizde Görülen Coronavirüs (Covid-19) Salgını Tehdidi Nedeniyle Yargıtay Başkanlığı’nca  Alınacak Tedbirler ile Buna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında.

26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete'nin 31080 mükerrer sayısıyla yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanunun 51. maddesine Ek Geçici 1. maddesinin 4-a fıkrası uyarınca toplanan Yargıtay Başkanlar Kurulunca alınan 26.03.2020 günlü  3 sayılı kararının bir örneği  ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :