Duyuru 2020/34

6771

Ankara, 31.03.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/34

Konu: Stajyer Avukatların Arabuluculuk Yapıp Yapamayacağı Hakkında.

Stajyer avukatların arabuluculuk yapıp yapamayacağı hususunda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimlere alınan 20.03.2020 tarih ve 9298 sayılı  görüş yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinde avukatlık stajının kesintisiz olarak yapılacağının hükme bağlandığı dikkate alındığında stajyer avukatların, anılan düzenlemelere aykırı olmamak şartıyla arabulucular siciline kaydedilip görev almalarının mümkün olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :