Duyuru 2020/35

2042

Ankara, 01.04.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/35

Konu: COVID-19 Kapsamında İlave Tedbirler Hakkında.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin “COVID-19 Kapsamında İlave Tedbirler”  konulu 30.03.2020 günlü yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :