Duyuru 2020/36

1645

Ankara, 01.04.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/36

Konu: COVID-19 Salgın Hastalığı Kapsamında  Alınan  Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı Hakkında.

Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle alınması gereken tedbirler ile buna ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak, Danıştay Başkanlar Kurulu’nun 30/03/2020 tarih ve 2020/3 sayılı kararının  bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :