Duyuru 2020/40

2863

Ankara, 07.04.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/40

Konu: Avukatların Bilgi ve Belge Taleplerini Yerine Getirmeyen Kurum Yetkililerine Yönelik Yaptırım Düzenlenmesi Konusunda Adalet Bakanlığı Nezdinde Yaptığımız Girişimlere Alınan Yanıt Hakkında.

Avukatların bilgi ve belge taleplerini yerine getirmeyen kamu görevlilerine yönelik yaptırım düzenlenmesi konusunda Adalet Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlere alınan yanıtın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2 nci maddesine aykırı hareket eden kamu görevlileri hakkında yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince adli ve idari soruşturma yürütülmesinin  mümkün olması nedeniyle  talep edilen hususlar bakımından mevzuat değişikliğinin gerekli olmadığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunar, meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :