Duyuru 2020/48

2935

Ankara, 09.05.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/48

Konu : 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu Değişikliği Hakkında.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin son günlerde kamuoyunda  yapılan tartışmalara dair düşüncelerinizi, değişikliğe ilişkin bir teklif somutlaştığı takdirde yetkili makamlar nezdinde yapacağımız girişimlere ve kamuoyuna yapacağımız açıklamalara esas olmak üzere Avukatlık Kanunu’nun 110/1.maddesi uyarınca Başkanlığımıza ivedilikle bildirmenizi saygıyla rica ederiz.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı