Duyuru 2020/53

9905

Ankara, 05.06.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/53

Konu : Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet ücreti ödemeleri Hakkında.

Beraat Eden ve Kendini Vekille Temsil Ettiren Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet ücretleri Hakkında Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ile yaptığımız yazışmaya alınan 08.05.2020 günlü ve 99343242-612.99.00-E.305/1145 sayılı yanıtın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle; beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından talep edilen ödeneğin Adalet Bakanlığı Mahkemeler Bütçesine tahsis edilmesini takiben, ödeneklerin Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından harcama birimlerine bekletilmeksizin gönderileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.  

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 08.05.2020 günlü yazısı.