Duyuru 2020/54

11302

Ankara, 05.06.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/54

Konu : 01 Haziran 2020 Tarihli 42.Baro Başkanları Toplantısında Alınan Yetkili Kişi ve Kurumlarla İletişim Kurma ve Müzakere Etme Kararının Hayata Geçirilmesi Amacıyla Baro Başkanlarımızdan Oluşan Bir Komisyon Kurulması Hakkında.

1- Malumlarınız olduğu üzere 01 Haziran 2020 tarihinde Ankara’da yapılan 42.Baro Başkanları Toplantısında TÜRKİYE Barolar Birliği ve 79 Baro Başkanlığının imzasıyla bir Sonuç Bildirgesi hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

2- Toplantının ve Sonuç Bildirgesinin konusu Avukatlık Kanunu’nda Baroların Yeniden Yapılandırılması ve Seçim Sistemlerinin Değiştirilmesine yönelik kamuoyunda tartışılmakta olan değişikliklerin değerlendirilmesi ve bunlarla ilgili nasıl bir yol izleneceğidir.

3- Sonuç Bildirgesinde yetkili makamlarla müzakere ve diyalog kanallarının açılacağına dair inancımız ifade edilmiş ve hazırlanması düşünülen teklifin geri çekilmesi halinde diyalog ve müzakerelerden yana olacağımız, konunun tüm muhataplarıyla görüşmeye hazır olduğumuz dile getirilmiştir.

4- Bu Sonuç Bildirgesinde ifade edilen diyaloğun gerçekleşmesini teminen TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu 05 Haziran 2020 tarihinde yaptığı toplantıda TBB Başkanı ve 6 üyenin oyuyla, 3 karşı oyla; 7 Coğrafi Bölgemizde Baroların kendi aralarından belirleyeceği ikişer (2) Baro Başkanı ile TBB Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşacak bir komisyon kurulmasına karar vermiştir. Bu komisyon, başta TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinde olmak üzere gerekli tüm temasları kurmak ve 01 Haziran 2020 tarihinde açıklanan Sonuç Bildirgesine uygun olmak kaydıyla TÜRKİYE Barolar Birliği ile Barolarımızın ortak duruşunu yetkili kişi ve kurumlara aktarmakla görevli olacaktır.

5- öte yandan, her Baro Başkanımız komisyonun yapacağı her görüşmeye kendi takdirinde olmak üzere katılabilecektir.

6- Yukarıdaki usule göre belirlenmesini talep ettiğimiz Baro Başkanlarımızın isimlerinin; 08 Haziran 2020 Pazartesi gününe kadar konunun aciliyetine binaen  Başkanlık Başdanışmanı Av. Zafer Köken’e Whatsapp yoluyla ve bilahare Başkanlığımıza faks yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.

7- Bu şekilde oluşturulacak Komisyonun Ankara’da 09 Haziran 2020 veya 10 Haziran 2020 tarihinde toplanması ve ziyaretlerin başlatılması planlanmaktadır. Randevuların alınması ve görüşmelerin organize edilmesi hususları belirli bir süre alabileceğinden katılım sağlayacak olan Baro Başkanlarımızın Ankara’da en az birkaç gün kalması gerektiği düşünülmektedir.

Gereğini saygılarımızla dileriz.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı