Duyuru 2020/55

994

Ankara, 05.06.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/55

Konu : Yeni Normale Dönüş Eylem Planının Belirlenmesi Konulu Yazı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun; “Yeni Normale Dönüş Eylem Planının Belirlenmesi” konulu 29.05.2020 günlü ve 27179 sayılı yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Hakimler ve Savcılar Kur ulunun Yazısı