Duyuru 2020/56

2145

Ankara, 11.06.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/56

Konu : Korona Virüs Salgını Tedbirleri.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın; “Korona Virüs (Covid-19) Salgını Tedbirleri” konulu 04.06.2020 günlü ve 86420598-399/3371 sayılı yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Yazısı