Duyuru 2020/58

2538

Ankara, 15.06.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/58

Konu : Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yazısı Hakkında

CMK gereğince görevlendirilen müdafii/vekillere ödenen zorunlu yol giderleri için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi yönündeki uygulamaya son verilmesi konusunda Birliğimizce yapılan girişimler çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan zorunlu yol giderlerinin temyiz, istinaf ve itiraz harçları gibi değerlendirilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 67.maddesinde değişiklik yapılması konusunda çalışma yürütülmesinin talep edilmesi üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan “talep ve önerilerimizin değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığı” hususundaki 22.05.2020 tarih ve 54397 sayılı yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiştir. Konu, Başkanlığımızca takibe devam edilecektir.
Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Ekler

1) 22.04.2020 tarih ve 8556 Sayılı Yazımız

2) Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 22.05.2020 Günlü 54397 Sayılı Yazısı