Duyuru 2020/60

761

Ankara, 10.07.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/60

Konu: Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın “İş Bölümü” Konulu Yazısı.

Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 08.07.2020 günlü ve 60482426/4379/7459 sayılı yazısı ve eki Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 07.07.2020 tarihli ve 173 sayılı kararının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Ekler

Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 08.07.2020 günlü ve 60482426/4379/7459 sayılı yazısı