Duyuru 2020/61

5920

Ankara, 20.07.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/61

Konu: Askerlik Durum Belgesi Hakkında.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nden alınan 03.07.2020 günlü 85018864-710.99-E.378283 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle; e-Devlet Kapısı üzerinden alınan ve elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına sunulan askerlik durum belgesinin, ilgili makamların imza ve mühürünü taşıyan askerlik durum belgesi ile aynı hukuki niteliğe sahip olmasının sağlandığı, bu bağlamda, e-Devlet Kapısı üzerinden alınan ve aynı zamanda terhis belgesi yerine de kullanılan askerlik durum belgesinin ibraz edilen makamlarca kabul edilmesi ve yeniden ıslak imzalı belge talep edilmemesi bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla. 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Ekler

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2020 günlü 85018864-710.99-E.378283 Sayılı Yazı.