Duyuru 2020/64

3863
Untitled Document

Ankara, 05.08.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/64

Konu: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.07.2020 tarih ve 72145 sayılı yazısı hakkında

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.07.2020 tarih ve 72145 sayılı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Yazıda özetle, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45.maddesi ve Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) Yönetmeliği hükümleri kapsamında ikili anlaşma imzalanarak Baroların KPS servislerinden faydalanmalarının sağlandığı; E-Devlet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunulan belgelerin, 5490 sayılı Kanunun 44. Maddesinin 5.fıkrası uyarınca, “nüfus müdürlüklerinden alınmış diğer belgelerle aynı hukuki değere sahip” olduğu; E-Devlet üzerinden üretilen Nüfus Kayıt örneği ve Yerleşim Yeri Belgeleri için barkod/kare kod uygulamaları ile doğrulama hizmeti sunulduğu ve 5490 sayılı Kanunun 45.maddesinin 7.fıkrasında yer alan “Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve kimlik kartı örneğine erişebilen kurum ve tüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve nüfus müdürlüğünden talep etmeksizin Kimlik Paylaşım Sisteminden temin ederler” hükmü kapsamında anılan belgelerin KPS üzerinden karşılanması gerektiği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.07.2020 tarih ve 72145 sayılı yazısının