Duyuru 2020/65

1279
Untitled Document

Ankara, 10.08.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/65

Konu: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 06.07.2020 ve 14.07.2020 tarihli tavsiye kararları hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun “staj kaydiye ücreti alınmasına yasal dayanak bulunmadığı görülmekle …. Staj kaydiye ücretine ilişkin barolar arasında bir uygulama birliğinin sağlanması hususunda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na tavsiyede bulunulmasına” ilişkin 06.07.2020 ve 14.07.2020 tarihli tavsiye kararlarının bir örneği ekte gönderilmiştir.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun anılan kararlarında, “ülkemizde mevcut barolar arasında stajyer avukat adaylarından staj kaydiye bedeli talep edilmesi hususunda bir uygulama birliği olmadığı, staj kaydiye bedeli adı altında Kanunda açık bir düzenlenme de olmadığı görülmekle; Türkiye Barolar Birliği’nin bu konuda barolar arasında bir uygulama birliği sağlanması adına ortak bir çalışma yürütmesi gerektiği kanaatine” varılmış, sonuç olarak ise,  “avukatlık staj ücretine ilişkin uygulama birliğinin sağlanması” konusunda Türkiye Barolar Birliğine tavsiyede bulunulmuştur. 

Tavsiye kararının bir örneğini görüş ve takdirlerinize saygılarımla sunarım.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 06.07.2020 ve 14.07.2020 tarihli Tavsiye Kararları