Duyuru 2020/66

901

Ankara, 11.08.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/66

Konu: Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi Hakkında.

Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın; “Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi” konulu 16.07.2020 günlü ve 99113045/2020/519/7885 sayılı yazısı ve eki kitapçık ilişikte gönderilmiş olup söz konusu bildirgeye https://www.yargitay.gov.tr/documents/ek1-1595854480.pdf bağlantısından da ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Yargıtay'dan gelen yazı için tıklayınız