Duyuru 2020/69

2645

Ankara, 28.08.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/69

Konu: Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı Hakkında.

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve  Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 26.08.2020 tarih E.27239794-010-03-0002-2020-24/511 sayılı yazısı ile Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair 63 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 16. maddesi hükmü gereğince hazırlanan "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı" gönderilerek taslağa ilişkin Baroların da görüşleri alınmak suretiyle görüş ve değerlendirmelerimizin gönderilmesi istenmiştir.

http://magdur.adalet.gov.tr/admyonetmeligi.rar linkinden temin edilebilecek “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı" hakkındaki Baronuz görüşlerinin 23 Eylül 2020 tarihine kadar ozge.ozder@barobirlik.org.tr adresine gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazısı