Duyuru 2020/70

1388

Ankara, 28.08.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/70

Konu: Silah Altına Alınacak Yükümlülerin Erteleme İşlemleri  Hakkında.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nden alınan 05.08.2020 günlü 88110250-122.02.01-E.448264 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Söz konusu yazıda; silah altına alınacak durumda olan yükümlülerin erteleme işlemlerinin zamanında yapılarak mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla erteleme işlemlerinde riayet edilmesi gereken hususlar bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla. 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü Yazısı,