Duyuru 2020/71

1344

Ankara, 02.09.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/71

Konu: Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 01.09.2020 günlü 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,