Duyuru 2020/71

1450

Ankara, 02.09.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/71

Konu: TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 01.09.2020 günlü 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,