Duyuru 2020/72

2260

Ankara, 02.09.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/72

Konu: Baro Olağan Genel Kurul Toplantıları Hakkında.

Avukatlık Kanunu’nun 82.maddesi uyarınca yapılacak Baro Olağan Genel Kurul toplantısından sonra kesinleşmiş İlçe Seçim Kurulu Tutanağı ile birlikte Baro Başkanlığı’na ve Türkiye Barolar Birliği asıl ve yedek delegeliğine seçilen meslektaşlarımıza ait aşağıdaki tablolarda istenilen  bilgilerin eksiksiz doldurularak Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

BARO BAŞKANININ
(örnek Tablo- 1)

Adı-Soyadı

TC.Numarası

Adres ve İş Tel

E-mail

Cep Tel

 

 

 

 

 

TBB ASIL DELEGESİNİN
(örnek Tablo- 2)

Adı-Soyadı

TC.Numarası

Adres ve İş Tel

E-mail

Cep Tel

 

 

 

 

 

TBB YEDEK DELEGESİNİN
 (örnek Tablo- 3)

Adı-Soyadı

TC.Numarası

Adres ve İş Tel

E-mail

Cep Tel