Duyuru 2020/74

1858

Ankara, 07.09.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/74

Konu: T.C. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığından alınan meslektaşlarımızın taleplerinin daha hızlı karşılanması ve iş yükünü azaltılması amacı ile icra iş ve işlemlerinde UYAP üzerinde tanımlı yeni ekranların kullanılması talebi hakkında..Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce duyurumuz ekinde gönderilen yazıda; Avukat Portal üzerinden icra dairelerine gönderilen tüm talepler; sorgu, haciz ve buna benzer içeriklerden oluşan müzekkereler ile gelmekte iken, son yapılan güncellemeler ile birlikte UYAP’a entegrasyonu sağlanan haciz ve sorgu talepleri yönünden tanımlı hale getirildiği belirtilmiştir.

Meslektaşlarımızın tanımlı talep ekranını kullanmamaları ya da bu ekranla birlikte eski ekranı kullanmaya devam etmeleri ve taleplerin, yeni ekrandan açılmasına rağmen robot yazılımlarla eski ekrandan da mükerrer olarak açılması faaliyetleri nedeni ile oluşan yoğunluğun azaltılarak taleplerinin daha hızlı sonuçlanması amacı ile yeni oluşturulan talep ekranının kullanılması, eski ekrandan mükerrer taleplerin gönderilmemesi konusunda gerekli özenin gösterilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih 34372782/214/5505 sayılı yazısı.