Duyuru 2020/77

1696

Ankara, 24.09.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/77

Konu: Tüketici Hakem Heyetleri Hakkında.Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan “Tüketici Hakem Heyetleri” konulu 16.09.2020 günlü 405 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Ticaret Bakanlığı Yazısı