Duyuru 2020/81

3854

Ankara, 26.10.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/81

Konu: Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında.


15 Temmuz 2020 tarihli 31186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7249 sayılı Kanun ile değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 177. maddesi uyarınca hazırlanan “Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 02 Kasım 2020 tarihinde yapılacak toplantısında son şekli verilecek olan Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerinizin 30 Ekim 2020 mesai saati bitimine kadar Birliğimize bildirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı