Duyuru 2020/82

1691

Ankara, 09.11.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/82

Konu: TÜRKİYE Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında.1-) TÜRKİYE Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile,

2-) Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

07 Kasım 2020 günlü 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

1-) TÜRKİYE Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

2-) Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,