Duyuru 2020/83

940

Ankara, 10.11.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/83

Konu: Yargıtay Birinci Başkanlığı İş Bölümü Kararı Hakkında.
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nca kabul edilen 03.11.2020 günlü ve 245 sayılı “İş Bölümü” kararının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Yargıtay Birinci Başkanlığı İş Bölümü Kararı