Duyuru 2020/85

49029
A

Ankara, 24.11.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/85

Konu: 2021 Yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında.
2021 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 24.11.2020 tarihli 31314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, duyurumuz ekinde gönderilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi