Duyuru 2020/86

4178

Ankara, 24.11.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/86

Konu: Yargıtay Birinci Başkanlığı İçtihat Kararı Hakkında.


Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 19.06.2020 günlü  2019/4 Esas,  2020/1 Karar sayılı kararının 11.11.2020 tarih ve 31301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığına ilişkin Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 12.11.2020 günlü 3463 sayılı yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.     

Bilgilerinize sunar, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Yargıtay Birinci Başkanlığı Yazısı