Duyuru 2020/89

532

Ankara, 03.12.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/89


Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında özellikle mesleğimiz açısından yeni dönemde yasama ve yürütme organları tarafından hayata geçirilmesini gerekli gördüğünüz önerilerinizi 07.12.2020 Pazartesi günü Saat 14:00’e kadar Birliğimize göndermenizi saygıyla dilerim.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı