Duyuru 2020/90

4826

Ankara, 29.12.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/90

Konu: Birliğimiz ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan TAKPAS Veri Paylaşımı Protokolü Uyarınca Avukatların Kullanımına Açılan Tapu Kadastro Verilerinin Kullanımına İlişkin Sınırlamalar Hakkında.


TAKPAS sistemi üzerinden avukat meslektaşlarımızın yapılacakları sorgulamalarda, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile TÜRKİYE Barolar Birliği Arasında Tapu ve Kadastro Verilerinin TAKPAS üzerinden Paylaşılmasına İlişkin Protokol'ün 5/e maddesi uyarınca, Ulusal Hukuk Ağı Projesi (U H A P) üzerinden TAKPAS sistemine erişim yetkisi verilen alt kullanıcılara (avukatlara), sistemden sadece görevleri gereği iş ve işlemleri için sorgu yapabilecekleri, başka amaçlar için kullanamayacakları, kullanmaları durumunda Türk Ceza Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve diğer kanun hükümlerince ceza ve disiplin soruşturmasının söz konusu” olacağına ilişkin T.C. çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan alınan 23.12.2020 tarih 3300387 sayılı yazının bir örneği duyurumuz ekinde gönderilmektedir.

 

Meslektaşlarımızın sorumluluğunun doğmasının önlenmesini teminen ekli yazının Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gelen yazı